Kompensacja energii biernej pojemnościowej w obiektach handlowo-usługowych i użyteczności publicznej.