Systemy pomiarowe

Systemy monitorowania zużycia mediów

Energia el. - Gaz - Spręż. powietrze - Para - Woda - Ciepło

Systemy pomiarowe
Kompensacja

Kompensacja mocy biernej

Bezpłatna analiza - Pomiary - Rozliczenie za efekt

Kompensacja
previous arrow
next arrow

Opłata mocowa – informacje

W związku z częstymi zapytaniami o opłatę mocową publikujemy poniżej kilka najważniejszych informacji. Jednocześnie informujemy, że program Smart Industry posiada już funkcjonalność obliczania opłaty mocowej.

 1. Od kiedy obowiązuje opłata mocowa?

  Opłata mocowa obowiązuje od 01.01.2021 r.
  .
 2. Kogo dotyczy opłata mocowa?

  Opłata mocowa będzie naliczana wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.

 3. Kto ustala stawki opłaty mocowej?

  Przez Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 4. Jakie są stawki opłaty mocowej?

  Prezes URE ogłosił na rok 2021 następujące stawki opłaty mocowej.

  Dla odbiorców końcowych pobierających energię w gospodarstwach domowych zużywających rocznie:
  Poniżej 500kWh – 1,87 zł/mc
  Od 500 do 1200 kWh – 4,48 zł/mc
  Powyżej 1200 do 2800 kWh – 7,47 zł/mc
  Powyżej 2800 kWh – 10,47 zł/mc

  Pozostali odbiorcy (czyli taryfy C, B, A) – 0,0762 za kWh zużytą w dni robocze w godzinach od 7:00 do 22:00. (Godziny zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 58/2020)
Opłata mocowa – informacje
Tagged on:         

Dane kontaktowe

Czekamy na Twój kontakt
Dane Firmy
EnergySolve Sp. z o.o.

Lgota, ul. Południowa 169
42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 REGON 520454081 KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.

Biuro
EnergySolve Sp. z o.o.

ul. Warszawska 125
42-200 Częstochowa

Telefony

T:               34 333 57 29

Fax.:          34 333  57 36

Mobile:    +48 790 330 095

E-mail
biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy