Systemy pomiarowe

Systemy monitorowania zużycia mediów

Energia el. - Gaz - Spręż. powietrze - Para - Woda - Ciepło

Systemy pomiarowe
Kompensacja

Kompensacja mocy biernej

Bezpłatna analiza - Pomiary - Rozliczenie za efekt

Kompensacja
previous arrow
next arrow

Opłata mocowa – Smart Industry

System Smart Industry posiada już możliwość konfiguracji i obliczania opłaty mocowej, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 roku.

Sposób obliczania opłaty mocowej, w tym wyznaczanie godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie, precyzuje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ogłoszone w dniu 13.11.2020 r.

Nowa funkcjonalność pozwala kontrolować wysokość naliczanej opłaty mocowej oraz symulować potencjalne oszczędności związane z obniżeniem zapotrzebowania na moc w tym okresie. Konfigurator wyliczania opłaty mocowej zawiera wszystkie niezbędne składowe tj:

– stawkę opłaty mocowej

– wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej dla odbiorcy przemysłowego

– konfigurator godzin przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie ogłaszanych przez Prezesa URE.

– historię zmian ww. składowych

Opłata mocowa
Konfigurator opłaty mocowej – Smart Industry

Zapytania dotyczące aktualizacji systemu Smart Industry prosimy kierować na adres mailowy biuro@energysolve.pl

Opłata mocowa – Smart Industry

Dane kontaktowe

Czekamy na Twój kontakt
Dane Firmy
EnergySolve

Lgota, ul. Południowa 169
42-100 Kłobuck
NIP: 949-171-38-42

Adres korespondencyjny/Biuro
EnergySolve

ul. św. Rocha 134
42-200 Częstochowa

Telefony

T:               34 333 57 29

Fax.:          34 333  57 36

Mobile:    +48 790 330 095

E-mail
biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy