Systemy pomiarowe

Systemy monitorowania zużycia mediów

Energia el. - Gaz - Spręż. powietrze - Para - Woda - Ciepło

Systemy pomiarowe
Kompensacja

Kompensacja mocy biernej

Bezpłatna analiza - Pomiary - Rozliczenie za efekt

Kompensacja
previous arrow
next arrow

Smart Industry WEB

Zakończyliśmy prace nad wdrożeniem Smart Industry WEB. Dzięki nowej funkcjonalności użytkownicy systemu Smart Industry posiadają możliwość dostępu do danych z poziomu przeglądarek www.

Główne cechy:

  • intuicyjny interfejs, którego obsługa nie wymaga przeszkolenia personelu
  • szybki dostęp do danych pomiarowych
  • brak konieczności instalowania aplikacji na komputerach użytkowników
  • zarządzanie prezentowanymi danymi z poziomu administratora Smart Industry
  • system uprawnień – nadawanie użytkownikom Smart Industry WEB uprawnień dostępu do wybranych punktów pomiarowych.
  • prezentowanie danych online (Strażnik Mocy)

 

 

Program umożliwia prezentowanie krzywych obciążenia zużycia mediów (gaz, energia elektryczna, woda, ciepło, para itp.) za wybrany okres.

Poza prezentowaniem krzywych obciążenia w postaci wykresów w rozdzielczościach: 15min, godzina, dzień, miesiąc, rok, w Smart Industry WEB użytkownik może generować udziały zużycia w postaci wykresów kołowych.

 

Poprzez WWW można także wygenerować zestawienie danych w postaci tabel. Dane te można wyeksportować do formatu xlsx.

Smart Industry WEB

Dane kontaktowe

Czekamy na Twój kontakt
Dane Firmy
EnergySolve Sp. z o.o.

Lgota, ul. Południowa 169
42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 REGON 520454081 KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.

Biuro
EnergySolve Sp. z o.o.

ul. Warszawska 125
42-200 Częstochowa

Telefony

T:               34 333 57 29

Fax.:          34 333  57 36

Mobile:    +48 790 330 095

E-mail
biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy