Systemy pomiarowe

Systemy monitorowania zużycia mediów

Energia el. - Gaz - Spręż. powietrze - Para - Woda - Ciepło

Systemy pomiarowe
Kompensacja

Kompensacja mocy biernej

Bezpłatna analiza - Pomiary - Rozliczenie za efekt

Kompensacja
previous arrow
next arrow

Stopnie zasilania i Strażnik Mocy

Zbliża się kolejne lato i znowu głośno o ograniczeniach w poborze mocy. O stopniach zasilania pisaliśmy i rozmawialiśmy ale w związku z licznymi pytaniami postanowiliśmy wyjaśnić kilka podstawowych kwestii oraz zaproponować rozwiązanie problemu dotrzymania ograniczonego poboru mocy.

Stopnie zasilanie to nic innego jak przymusowe ograniczenia w poborze mocy nakładane na niektórych odbiorców energii elektrycznej. Ograniczenia ogłasza Operator Systemu Przesyłowego. W Polsce są to Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Stopni zasilania jest 10 gdzie 11 stopień zasilania to brak ograniczeń 20 stopień zasilania to ograniczenie poboru mocy do  mocy bezpiecznej (minimalnej) danego odbiorcy.

 

 

Co grozi za niedotrzymanie ograniczenia mocy?

  1. Za niedostosowanie się do ograniczeń mocy (nawet czasowe) Prezes URE wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne (art. 56 ust 1 punkt 3 Ustawy Prawo Energetyczne)
  2. Nałożona kara może wynieść do 15% przychodu firmy (osiągniętego w poprzednim roku podatkowym)
  3. Kara może być także nałożona na kierownika zakładu. Jej wysokość nie może przekroczyć 300% miesięcznego wynagrodzenia.

Na skutek wprowadzenia ograniczeń w sierpniu 2015 roku wobec kilku tysięcy przedsiębiorstw zostały wszczęte postępowania administracyjne w celu nałożenia kar za niedotrzymania poziomu mocy.

Jak się przygotować na wprowadzenie ograniczeń mocy? Wdrożyć system Smart Industry w konfiguracji zawierającej min:

  1. Strażnika Mocy – kontrola bieżącego zapotrzebowania na moc. W przypadku ogłoszenia ograniczeń w poborze mocy Strażnik Mocy w trybie online pilnuje aby nie przekroczyć ustalonej mocy. Powiadamia służby o możliwym przekroczeniu progu oraz pokazuje ile mocy pozostaje do wykorzystania.
  2. Analizę danych – przy wprowadzonych stopniach da się funkcjonować pod warunkiem, że posiada się wiedzę na temat energochłonności poszczególnych procesów, linii produkcyjnych w zakładzie produkcyjnym. Dlatego bardzo ważne jest posiadanie wewnątrzzakładowego systemu opomiarowania energii elektrycznej. Posiadając taką wiedzę można bezpiecznie planować produkcję bez narażania firmy na kary.

Wprowadzenie ograniczeń w poborze mocy powoduje straty operacyjne, które można ograniczyć świadomie zarządzając produkcją. Jeszcze raz powtarzamy. Inwestycja w Smart Industry to przede wszystkim inwestycja w WIEDZĘ.

Stopnie zasilania i Strażnik Mocy

Dane kontaktowe

Czekamy na Twój kontakt
Dane Firmy
EnergySolve Sp. z o.o.

Lgota, ul. Południowa 169
42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 REGON 520454081 KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.

Biuro
EnergySolve Sp. z o.o.

ul. Warszawska 125
42-200 Częstochowa

Telefony

T:               34 333 57 29

Fax.:          34 333  57 36

Mobile:    +48 790 330 095

E-mail
biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy