Systemy pomiarowe

Systemy monitorowania zużycia mediów

Energia el. - Gaz - Spręż. powietrze - Para - Woda - Ciepło

Systemy pomiarowe
Kompensacja

Kompensacja mocy biernej

Bezpłatna analiza - Pomiary - Rozliczenie za efekt

Kompensacja
previous arrow
next arrow

Jak obliczana jest opłata za pobór energii biernej pojemnościowej

Jak obliczana jest opłata za pobór energii biernej pojemnościowej

W przeciwieństwie do obliczania opłaty za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej przy obliczaniu opłaty za pobór energii pojemnościowej nie ma współczynnika. Każda wartość energii biernej pojemnościowej zarejestrowana przez licznik rozliczeniowy wiązała się będzie z naliczeniem opłaty.

Crk – jest to cena energii ustalona przez prezesa URE, obowiązująca w dniu zatwierdzenia Taryfy, czyli dla odbiorcy niezmienna w czasie obowiązywania taryfy dystrybucyjnej (zazwyczaj rok). W taryfie energia ta jest opisana: “energia, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy” Dla rozjaśnienia dodamy, że chodzi o ustawę – Prawo Energetyczne.

Epoj – energia bierna pojemnościowa zarejestrowana przez licznik rozliczeniowy

Opłata wyliczana jest jako iloczyn ceny energii Crk i energii biernej pojemnościowej zarejestrowanej przez urządzenie pomiarowe (licznik) oraz współczynnik krotności.

Co zrobić aby wyeliminować opłaty za energię bierną pojemnościową?

Należy zainstalować odpowiednio dobrany automatyczny kompensator energii biernej pojemościowej. W uzasadnionych przypadkach można zainstalować dławik kompensacyjny bez układu sterowania. Proponujemy wysłać do nas skan FV za dystrybucję energii elektrycznej. Wykonamy bezpłatną, wstępną analizę.

Zapraszamy do współpracy

Jak obliczana jest opłata za pobór energii biernej pojemnościowej

Dane kontaktowe

Czekamy na Twój kontakt
Dane Firmy
EnergySolve Sp. z o.o.

Lgota, ul. Południowa 169
42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 REGON 520454081 KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.

Biuro
EnergySolve Sp. z o.o.

ul. Warszawska 125
42-200 Częstochowa

Telefony

T:               34 333 57 29

Fax.:          34 333  57 36

Mobile:    +48 790 330 095

E-mail
biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy