Jak obliczana jest opłata za pobór energii biernej pojemnościowej