Systemy pomiarowe

Systemy monitorowania zużycia mediów

Energia el. - Gaz - Spręż. powietrze - Para - Woda - Ciepło

Systemy pomiarowe
Kompensacja

Kompensacja mocy biernej

Bezpłatna analiza - Pomiary - Rozliczenie za efekt

Kompensacja
previous arrow
next arrow

Jak obliczana jest opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej.

Jak wyliczane są opłaty za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej.

 

Za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej Odbiorca energii obciążany jest opłatą, którą OSD wylicza ze wzoru:

Ten na pozór skomplikowany zawiera:

k – współczynnik krotności ustalony w Taryfie. Zazwyczaj 1 dla odbiorcy przyłączonego na napięciu SN (czyli taryfy B np. B23), 3 dla odbiorcy na napięciu niskim (czyli taryfy C i G np C22 ) i jest jeszcze współczynnik 0,5 dla odbiorców przyłączonych na najwyższych napięciach tj. 110kV i więcej).

Crk – jest to cena energii ustalona przez prezesa URE, obowiązująca w dniu zatwierdzenia Taryfy, czyli dla odbiorcy niezmienna w czasie obowiązywania taryfy dystrybucyjnej (zazwyczaj rok). W taryfie jest energia ta jest opisana “energia, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy” Dla rozjaśnienia dodamy, że chodzi o ustawę – Prawo Energetyczne.

A – energia elektryczna czynna całodobowo (taryfy jednostrefowe np. B21, B11, C11,C21) lub  energia w danej strefie czasowej dla taryf wielostrefowych (np. B23, C22 itp.) pobrana w okresie rozliczeniowym.

W zasadzie iloczyn tych trzech składników jest stały w czasie obowiązywania taryfy i nie ma większego sensu ich analizować. Są jakie są. Zmienną (zależną od Odbiorcy energii) jest tzw współczynnik mocy tangens fi – tgφ.

Co to jest ten tangens fi?

To nic innego jak stosunek energii biernej do energii czynnej obliczony w okresie rozliczeniowym (np. miesiąc, dekada).

Jaka powinna być wartość tangensa fi?

Współczynnik tgφ powinien być mniejszy lub równy tangensowi umownemu tgφo (to ten z mianownika wzoru nr 1)

Zazwyczaj tgφo wynosi 0,4, zdarza się także 0,33 oraz rzadziej 0,2.

Reasumując. Jeżeli stosunek energii biernej do energii czynnej w danym okresie rozliczeniowym jest mniejszy lub równy tgφo za energię bierną indukcyjną nie płacimy.

Co trzeba zrobić gdy płacimy za energie bierną indukcyjną?

Zainstalować w sieci energetycznej odpowiednio dobraną baterię kondensatorów. W takim przypadku polecamy swoje usługi. Wystarczy wysłać do nas skan FV za dystrybucję energii elektrycznej. Wykonamy bezpłatną, wstępną analizę.

Jak obliczana jest opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej.

Dane kontaktowe

Czekamy na Twój kontakt
Dane Firmy
EnergySolve Sp. z o.o.

Lgota, ul. Południowa 169
42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 REGON 520454081 KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.

Biuro
EnergySolve Sp. z o.o.

ul. Warszawska 125
42-200 Częstochowa

Telefony

T:               34 333 57 29

Fax.:          34 333  57 36

Mobile:    +48 790 330 095

E-mail
biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy