Jak obliczana jest opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej.