System monitorowania
zużycia mediów Smart Industry


 • Smart Industry to specjalistyczny system informatyczny efektywnie wspomagający zarządzanie oraz monitorowanie zużycia mediów (energia elektryczna, gaz, woda, sprężone powietrze, ciepło itp.).
 • System automatycznie odczytuje dane z liczników, analizatorów, rejestratorów obiektowych, sterowników poprzez powszechnie stosowane interfejsy komunikacyjne.
 • Otwarta struktura systemu umożliwia integrację z urządzeniami różnych producentów, co znacząco obniża koszty wdrożenia oraz daje użytkownikowi swobodę w doborze i wymianie urządzeń pomiarowych.

Kompensacja energii biernej


 • Nasze usługi realizujemy kompleksowo począwszy od wykonania niezbędnych pomiarów, odczytów liczników rozliczeniowych, poprzez dobór odpowiedniego typu kompensatora, montaż i uruchomienie instalacji na obiekcie.
 • Czy to się opłaca? - Tak, to się opłaca. Oczywiście stopa zwrotu z inwestycji zależy od wielkości opłat jakie ponosimy z tytułu energii biernej. Średnia stopa zwrotu to okres 6-12 miesięcy. Gwarancja na kompensator to min 24 miesiące. 

Pomiary i analizy, serwis


 • Pomiary pod kątem doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej wraz z interpretacją wyników w postaci czytelnego raportu. 
 • Audyty poprawności działania i doboru układów kompensacji mocy biernej
 • Naprawa, rozbudowa, przebudowa  układów kompensacji mocy biernej
 • Pozostałe pomiary elektryczne

Instalacje elektryczne i techniczne


 • Wykonujemy wszelkie prace związane  budową układów pomiarowych energii elektrycznej
 • Wykonujemy instalacje teletechniczne dla celów pozyskiwania danych z urządzeń pomiarowych:
 • Instalacje elektryczne w zakładach produkcyjnych.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Telefon: 34 333 57 29 | Fax.: 34 333 57 36
Mobile: +48 790 330 095
Mail: biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy

Biuro

EnergySolve Sp. z o.o.
ul. św. Rocha 134
42-200 Częstochowa

Dane firmy

EnergySolve Sp. z o.o.
Lgota, ul. Południowa 169 | 42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 | REGON 520454081 | KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.