Systemy pomiarowe

Systemy monitorowania zużycia mediów

Energia el. - Gaz - Spręż. powietrze - Para - Woda - Ciepło

Systemy pomiarowe
Kompensacja

Kompensacja mocy biernej

Bezpłatna analiza - Pomiary - Rozliczenie za efekt

Kompensacja
previous arrow
next arrow

Budowa układów pomiarowych

UKŁADY POMIAROWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Nowoczesne i dokładne układy pomiarowe to podstawa rzetelnej analizy kosztów zużycia i zakupu mediów. Na nic najbardziej rozbudowany system informatyczny jeżeli dane, które do niego spływają będą niewiarygodne.

Bardzo często instalując u naszych klientów system Smart Industry spotykamy się z układami pomiarowymi, które w znaczący sposób ograniczają funkcjonalność jaką użytkownik mógłby otrzymać (np. poprzez ograniczoną ilość rejestrowanych danych).

Aby uniknąć w przyszłości kosztów wymiany układów pomiarowych zachęcamy do współpracy już na etapie budowy/przebudowy rozdzielni elektrycznej, budowy nowych hal itp.

 

Dla większości firm instalacyjnych “licznik to licznik”. Nie analizują jakie dane i w jakim protokole będzie można przesłać do systemu i z jakimi kosztami będzie się to w przyszłości wiązało. Prawdopodobnie zainstalują najtańszy…

Dobierając urządzenia pomiarowe analizujemy między innymi:

  • jakie wielkości są mierzone i rejestrowane przez urządzenia
  • dostępne interfejsy komunikacyjne
  • możliwość zintegrowania urządzeń z systemem informatycznym (czy producent udostępnia opis protokołu)

Budując układy pomiarowe zapewniamy:

  • utrzymanie zakładanej klasy dokładności dla całego układu pomiarowego
  • zastosowanie odpowiedniego okablowania
  • wykonanie instalacji zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producentów urządzeń
  • powykonawcze sprawdzenie układów pomiarowych

Inwestując w rzetelny pomiar inwestujesz w wiedzę.

Dane kontaktowe

Czekamy na Twój kontakt
Dane Firmy
EnergySolve Sp. z o.o.

Lgota, ul. Południowa 169
42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 REGON 520454081 KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.

Biuro
EnergySolve Sp. z o.o.

ul. Warszawska 125
42-200 Częstochowa

Telefony

T:               34 333 57 29

Fax.:          34 333  57 36

Mobile:    +48 790 330 095

E-mail
biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy