System monitorowania zużycia mediów


Smart Industry to specjalistyczny system informatyczny efektywnie wspomagający zarządzanie oraz monitorowanie zużycia mediów (energia elektryczna, gaz, woda, sprężone powietrze, ciepło itp.).  System automatycznie odczytuje dane z liczników, analizatorów, rejestratorów obiektowych, sterowników poprzez powszechnie stosowane interfejsy komunikacyjne. Otwarta struktura systemu umożliwia integrację z urządzeniami różnych producentów, co znacząco obniża koszty wdrożenia oraz daje użytkownikowi swobodę w doborze i wymianie urządzeń pomiarowych. W porównaniu do dostępnych na rynku systemów zdalnego odczytu liczników, Smart Industry charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem użytkownika oraz dużymi możliwościami analitycznymi.

Zdalny odczyt danych pomiarowych


Smart Industry umożliwia automatyczne odczyt danych z urządzeń pomiarowych energii elektrycznej, gazu, wody, pary wodnej, ciepła, sprężonego powietrza oraz innych mediów.  Dane odczytywane są bezpośrednio z liczników, przeliczników, koncentratorów obiektowych lub importowane z plików.

System jest skalowalny i może obsługiwać dowolną ilość punktów pomiarowych. Smart Industry jest systemem otwartym i umożliwia odczyt danych z każdego urządzenia pomiarowego posiadającego interfejs komunikacyjny.

Analiza danych i zarządzanie zużyciem mediów


Intuicyjny interfejs systemu Smart Industry pozwala użytkownikowi na tworzenie własnych relacji między punktami pomiarowymi (bilansowanie). Stworzone relacje w postaci schematów obliczeniowych mogą odwzorowywać np. gniazda lub linie produkcyjne, wydziały, grupy najemców itp. System umożliwia szybkie wyliczanie zużycia mediów w wybranych obszarach przedsiębiorstwa oraz rozliczanie najemców. Analizę danych zgromadzonych w systemie Smart Industry użytkownik może wykonać w postaci dedykowanych raportów, wykresów lub automatycznie generowanych plików xlsx.

Monitorowanie i wizualizacja online, Strażnik mocy


Jednym z bloków funkcjonalnych systemu Smart Industry jest Strażnik Mocy. System w czasie rzeczywistym monitoruje i prognozuje pobieraną moc przez odbiorcę energii elektrycznej lub gazu, informując o ewentualnym zagrożeniu przekroczenia poziomu mocy umownej. Informacja o zagrożeniu przekroczenia mocy może być w postaci  np. SMS, e-mail, alarmu dźwiękowego lub optycznego. Alarmy można także zintegrować z systemem automatycznego ograniczania poboru mocy (wyłączanie urządzeń).


Skontaktuj się z nami

Kontakt

Telefon: 34 333 57 29 | Fax.: 34 333 57 36
Mobile: +48 790 330 095
Mail: biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy

Biuro

EnergySolve Sp. z o.o.
ul. św. Rocha 134
42-200 Częstochowa

Dane firmy

EnergySolve Sp. z o.o.
Lgota, ul. Południowa 169 | 42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 | REGON 520454081 | KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.