Systemy pomiarowe

Systemy monitorowania zużycia mediów

Energia el. - Gaz - Spręż. powietrze - Para - Woda - Ciepło

Systemy pomiarowe
Kompensacja

Kompensacja mocy biernej

Bezpłatna analiza - Pomiary - Rozliczenie za efekt

Kompensacja
previous arrow
next arrow

Analiza danych i zarządzanie zużyciem mediów


Intuicyjny interfejs systemu Smart Industry pozwala użytkownikowi na tworzenie własnych relacji między punktami pomiarowymi (bilansowanie). Stworzone relacje w postaci schematów obliczeniowych mogą odwzorowywać np. gniazda lub linie produkcyjne, wydziały, grupy najemców itp. System umożliwia szybkie wyliczanie zużycia mediów w wybranych obszarach przedsiębiorstwa oraz rozliczanie najemców. Analizę danych zgromadzonych w systemie Smart Industry użytkownik może wykonać w postaci dedykowanych raportów, wykresów lub automatycznie generowanych plików xlsx.


Główne funkcje

– graficzna analiza danych w postaci wykresów –

– błyskawiczne rozliczanie najemców lokali handlowo-usługowych –

– analiza wg rozdzielnika MPK w przedsiębiorstwie (miejsca powstawania kosztów) –

– automatyczne ( wg. harmonogramu) generowanie raportów w postaci plików xlsx  –

– automatyczny export plików PTPiREE na serwery FTP –

– rozliczanie procesów produkcyjnych –

– analiza kosztów dystrybucji mediów (moc zamówiona, taryfa itp.) –

– analiza kosztów zakupu mediów –

Przykładowe ekrany

 

 

 

 

Dane kontaktowe

Czekamy na Twój kontakt
Dane Firmy
EnergySolve Sp. z o.o.

Lgota, ul. Południowa 169
42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 REGON 520454081 KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.

Biuro
EnergySolve Sp. z o.o.

ul. Warszawska 125
42-200 Częstochowa

Telefony

T:               34 333 57 29

Fax.:          34 333  57 36

Mobile:    +48 790 330 095

E-mail
biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy