Systemy pomiarowe

Systemy monitorowania zużycia mediów

Energia el. - Gaz - Spręż. powietrze - Para - Woda - Ciepło

Systemy pomiarowe
Kompensacja

Kompensacja mocy biernej

Bezpłatna analiza - Pomiary - Rozliczenie za efekt

Kompensacja
previous arrow
next arrow

Monitorowanie i wizualizacja online, Strażnik mocy

 


System Smart Industry umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym, parametrów mediów technicznych (energia elektryczna, sprężone powietrze, para, gaz itp).  Dostęp do danych odbywa się z poziomu przeglądarek www i jest możliwy z każdego punktu sieci LAN, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.

Jednym z bloków funkcjonalnych systemu Smart Industry jest Strażnik Mocy. System w czasie rzeczywistym monitoruje i prognozuje pobieraną moc przez odbiorcę energii elektrycznej lub gazu, informując o ewentualnym zagrożeniu przekroczenia poziomu mocy umownej. Informacja o zagrożeniu przekroczenia mocy może być w postaci  np. SMS, e-mail, alarmu dźwiękowego lub optycznego. Alarmy można także zintegrować z systemem automatycznego ograniczania poboru mocy (wyłączanie urządzeń).


Strażnik Mocy to także niezastąpione narzędzie w okresach ograniczonego poboru mocy (wprowadzanie stopni zasilania), Odbiorcy energii są wówczas zobowiązani są ograniczania poboru mocy. W praktyce, bez odpowiednich narzędzi informatycznych nie jest to możliwe. Warto przypomnieć, że niedotrzymanie wymaganego poziomu mocy może skutkować naliczeniem kary przez URE. Kara za niedotrzymanie poziomu mocy może wynosić do 15% rocznych przychodów przedsiębiorstwa.


Funkcjonalność bloku wizualizacji

 

– nadzór online nad parametrami instalacji  –

– Strażnik Mocy – kontrola mocy zamówionej –

– indywidualne konta użytkowników – 

– nadzór online nad układami kompensacji mocy biernej –

– kontrola stopni zasilania –

– sterowanie członami wykonawczymi (np. wyłączanie odbiorników) –

– ostrzeganie o stanach alarmowych via e-mail i sms –

– rejestracja i analiza danych chwilowych –

– udostępnianie danych online innym aplikacjom –

 

Przykładowe ekrany bloku wizualizacji – Strażnik mocy

 

Przykładowe ekrany bloku wizualizacji – Monitoring zużycia pary

 

Przykładowe ekrany bloku wizualizacji – Monitoring sprężonego powietrza

Dane kontaktowe

Czekamy na Twój kontakt
Dane Firmy
EnergySolve Sp. z o.o.

Lgota, ul. Południowa 169
42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 REGON 520454081 KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.

Biuro
EnergySolve Sp. z o.o.

ul. Warszawska 125
42-200 Częstochowa

Telefony

T:               34 333 57 29

Fax.:          34 333  57 36

Mobile:    +48 790 330 095

E-mail
biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy