Systemy monitorowania zużycia mediów

Energia el. - Gaz - Spręż. powietrze - Para - Woda - Ciepło

Kompensacja mocy biernej

Bezpłatna analiza - Pomiary - Rozliczenie za efekt

previous arrow
next arrow
Slider

Monitorowanie i wizualizacja online, Strażnik mocy


System Smart Industry umożliwia monitorowanie online, danych udostępnianych przez urządzenia pomiarowe.
Dane prezentowane są na konfigurowalnych panelach operatorskich. Każdy użytkownik programu może posiadać własne konto z przypisanymi do niego panelami oraz urządzeniami pomiarowymi.

Jednym z bloków funkcjonalnych systemu Smart Industry jest Strażnik Mocy. System w czasie rzeczywistym monitoruje i prognozuje pobieraną moc przez odbiorcę energii elektrycznej lub gazu, informując użytkownika o zagrożeniu przekroczenia mocy umownej. Informacja o zagrożeniu przekroczenia mocy może być wysyłana na telefony komórkowe służb utrzymania ruchu. Alarmy można także zintegrować z systemem automatycznego ograniczania poboru mocy.
Strażnik Mocy to także niezastąpione narzędzie w okresach ograniczonego poboru mocy (wprowadzanie stopni zasilania), Odbiorcy energii są wówczas zobowiązani są ograniczania poboru mocy. W praktyce, bez odpowiednich narzędzi informatycznych nie jest to możliwe. Warto przypomnieć, że niedotrzymanie wymaganego poziomu mocy może skutkować naliczeniem kary przez URE. Kara za niedotrzymanie poziomu mocy może wynosić do 15% rocznych przychodów przedsiębiorstwa.


Funkcjonalność bloku wizualizacji

 

– nadzór online nad parametrami instalacji  –

– Strażnik Mocy – kontrola mocy zamówionej –

– nadzór online nad układami kompensacji mocy biernej –

– kontrola stopni zasilania –

– sterowanie członami wykonawczymi (np. wyłączanie odbiorników) –

– ostrzeganie o stanach alarmowych via e-mail i sms –

– rejestracja i analiza danych chwilowych –

– udostępnianie danych online innym aplikacjom –

 

Przykładowe ekrany bloku wizualizacji – Strażnik mocy

 

Przykładowe ekrany bloku wizualizacji – Monitoring zużycia pary

 

Przykładowe ekrany bloku wizualizacji – Monitoring sprężonego powietrza

Dane kontaktowe

Czekamy na Twój kontakt
Dane Firmy
EnergySolve

Lgota, ul. Południowa 169
42-100 Kłobuck
NIP: 949-171-38-42

Adres korespondencyjny/Biuro
EnergySolve

ul. św. Rocha 134
42-200 Częstochowa

Telefony

T:               34 333 57 29

Fax.:          34 333  57 36

Mobile:    +48 790 330 095

E-mail
biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy