Systemy pomiarowe

Systemy monitorowania zużycia mediów

Energia el. - Gaz - Spręż. powietrze - Para - Woda - Ciepło

Systemy pomiarowe
Kompensacja

Kompensacja mocy biernej

Bezpłatna analiza - Pomiary - Rozliczenie za efekt

Kompensacja
previous arrow
next arrow

HORTEX Skierniewice

W firmie Polski Ogród Sp. z o.o. w Skierniewicach wchodzącej w skład znanej grupy kapitałowej HORTEX wdrożyliśmy jedną z bardziej rozbudowanych wersji systemu Smart Industry. System obejmuje pomiary energii elektrycznej, wody, ścieków, sprężonego powietrza o oraz pary wodnej. Wyzwaniem było zapewnienie ze wszystkich urządzeń pomiarowych danych w postaci 15min krzywych obciążenia. Aby sprostać temu wymaganiu zainstalowaliśmy obiektowe koncentratory danych, w których pomimo braku rejestracji danych w samych urządzeniach pomiarowych, rejestrowane są krzywe obciążenia z poszczególnych urządzeń.

Kilka danych:

  • Ponad 140 punktów pomiarowych
  • Opomiarowane media: energia elektryczna, woda, sprężone powietrze, ścieki, para wodna.
  • Automatyczne (co 15 min) generowanie plików ze zużyciem poszczególnych mediów w formatach xlsx
  • Strażnik Mocy zamówionej
  • Wykonanie sieci transmisji danych w pomieszczeniach objętych restrykcyjnymi wymaganiami ze względu na prowadzoną tam produkcję spożywczą.
HORTEX Skierniewice

Dane kontaktowe

Czekamy na Twój kontakt
Dane Firmy
EnergySolve Sp. z o.o.

Lgota, ul. Południowa 169
42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 REGON 520454081 KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.

Biuro
EnergySolve Sp. z o.o.

ul. Warszawska 125
42-200 Częstochowa

Telefony

T:               34 333 57 29

Fax.:          34 333  57 36

Mobile:    +48 790 330 095

E-mail
biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy