Instalacje elektryczne i techniczne

Układy pomiarowe energii elektrycznej


Nasza oferta obejmuje wszelkie prace związane  budową układów pomiarowych energii elektrycznej tj.:

 • Wykonanie dokumentacji projektowej układów pomiarowo-rozliczeniowych wraz z uzgodnieniem u operatora systemu dystrybucyjnego (np. Tauron, Energa PGE itp.)
 • Budowa i modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych na niskim i średnim napięciu.
 • Budowa wewnątrzzakładowych systemów pomiarowych energii elektrycznej .

Systemy zdalnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych


Wykonujemy instalacje teletechniczne dla celów pozyskiwania danych z urządzeń pomiarowych:

 • energii elektrycznej
 • gazu
 • wody
 • sprężonego powietrza
 • innych mediów

 

Instalacje elektroenergetyczne


Wykonujemy instalacje elektryczne w zakładach produkcyjnych.

 • budowa stacji transformatorowych
 • dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych
 • budowa układów kompensacji mocy biernej
 • instalacje dystrybucji energii energii elektrycznej wewnątrz zakładów (szynoprzewody, linie kablowe)
 • automatyka zabezpieczeń OZE (instalacje PV)

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Telefon: 34 333 57 29 | Fax.: 34 333 57 36
Mobile: +48 790 330 095
Mail: biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy

Biuro

EnergySolve Sp. z o.o.
ul. św. Rocha 134
42-200 Częstochowa

Dane firmy

EnergySolve Sp. z o.o.
Lgota, ul. Południowa 169 | 42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 | REGON 520454081 | KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.