Pomiary i analiza, serwis

Pomiary parametrów sieci elektrycznej.


Wykonujemy pomiary parametrów sieci elektrycznej. Zakres pomiarów jak i ich opracowanie zależy od celu w jakim przeprowadzana jest analiza.

Najczęściej wykonywane pomiary:

  • Pomiary pod kątem doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej wraz z interpretacją wyników w postaci czytelnego raportu. 
  • Pomiary jakości zasilania (zapady zaniki napięcia, poziom harmonicznych)
  • Pomiary w celu określenia optymalnej mocy zamówionej. Eliminowanie przekroczeń mocy.
  • Pomiary w celu określenia zużycia energii (np. przez poszczególne linie produkcyjne). Wykonywane najczęściej w celach analitycznych do określenia kosztów wytworzenia wyrobu.

 

 

Przeglądy i serwis układów kompensacji mocy biernej.


  • Audyty poprawności działania i doboru układów kompensacji mocy biernej
  • Przegląd układów kompensacji mocy biernej (baterie kondensatorów, baterie dławików, kompensatory dynamiczne SVG).
  • Naprawa, rozbudowa, przebudowa  układów kompensacji mocy biernej

Pomiary zużycia energii elektrycznej.


Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, którzy nie potrzebują wdrażać systemu ciągłej rejestracji i wizualizacji zużycia energii elektrycznej wprowadziliśmy usługę, polegająca na czasowej rejestracji poboru zużycia energii elektrycznej. Urządzenia pomiarowe instalowane są w wyznaczonych przez klienta punktach poboru energii na określony czas. Po przeprowadzeniu pomiarów sporządzane są raporty z przeprowadzonych pomiarów.

  • monitorowanie zużycia energii w kilku punktach jednocześnie.
  • możliwość udostępnienia dostępu on-line do przeprowadzanych pomiarów.
  • raporty zawierające analizę zużycia energii elektrycznej (bezstrefowo i w strefach), mocy maksymalnych, poboru mocy czynnej i biernej.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Telefon: 34 333 57 29 | Fax.: 34 333 57 36
Mobile: +48 790 330 095
Mail: biuro@energysolve.pl

Formularz kontaktowy

Biuro

EnergySolve Sp. z o.o.
ul. św. Rocha 134
42-200 Częstochowa

Dane firmy

EnergySolve Sp. z o.o.
Lgota, ul. Południowa 169 | 42-100 Kłobuck
NIP: 574 207 42 78 | REGON 520454081 | KRS 00000932631

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 zł wpłacony w całości.