Filigran S.A. – Budowa stacji transformatorowej 2x2MVA