Filigran S.A. – wykonanie układu kompensacji dla zgrzewarek