Nowa grupa odbiorców objęta opłatami za energię bierną.